BG EN  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. НАЧАЛО 
:. ЗА НАС 
:. ЦЕЛИ НА НТСТ 
:. ДЕЙНОСТ 
:. ЧЛЕНСТВО 
:. УСТРОЙСТВО 
:. ДОКУМЕНТИ 
:. МЕРОПРИЯТИЯ 
:. ВРЪЗКИ  
:. ГАЛЕРИЯ  
:. ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

 

 

Научно-техническият съюз по транспорта е доброволно сдружение на научно-технически организации и други формирования с нестопанска цел, на научните работници, инженерите, техниците и други специалисти в областта на транспорта, транспортното и пътно строителство и други дейности свързани с транспорта.

НТС по транспорта е сдружение за осъществяване на дейност в частна полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, член е на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и може да бъде член и на други сродни организации в страната и чужбина.

НТС по транспорта може да извършва стопанска дейност (консултантска, научно-изследователска, провеждане на курсове с или без издаване на сертификати, реализация на проекти, провеждане на национални и международни мероприятия и други дейности, разрешени от закона), като използва приходите от дейността за постигане на определените в устава цели.


 

 

 

  Контакт с нас        
© 2011-2014 copyright NTST-BG.ORG